کسی که تموم شده، جار نمی‌زنه. می‌بره. لبخند می‌زنه و صبر می‌کنه تا بمیره. دوست داشتم الآن اسطوره سیزیفو می‌خوندم. فقط چند صفحه اولشو خوندم. بقیه ـش موند برای.. نمی‌دونم کی. اشتباه کردم. باید همون موقع می‌خوندمش.

می‌گفت جاودان من باش. انقلاب کن. معجزه، نگا جاودانتم. داستانم کلیشه‌ای ولی قوی تموم شد. مثل همیشه.