او هم بلد است لب‌هایت را؟ طوری که نیمه‌بازند و زبانت که می‌آید پشتِ دندان‌هایت برای تلفظِ لام؟ می‌داند چه شگفت‌انگیز لام‌هایت را تلفظ می‌کنی؟
می‌داند هنگام تلفظ واو دندان‌هایت چه دلبرانه لب‌ِ پایینت را لمس می‌کنند؟ خبر دارد که بعد از لام‌‌‌هایت آوا چه زیبا می‌نشیند؟ اگر آ باشد که چه بهتر. او هم وقتی در چشمانش خیره‌ای و می‌خوانی چشمانش منحرف لب‌هایت می‌شود..؟
این نقطه سیاه در صفحه سفید..

+ از چارشنبه شب تا حالا، این صحنه توی ذهنم رو دورِ تکراره و من.. ذره‌ای تمرکز ندارم.