این شخصیتای جدید، این پلات ـای بی‌سروته، این جرقه‌های ایده برای نوشتن توی روزایی که سرم خلوته کجا میرن پس؟!


+ من سرم شلوغه پستای مردم بیشتر به چشمم میاد یا واقعاً بلاگرای مورد علاقم تو همین روزا پرکار شدن؟

+ گفته بودم کاش خستگیاتون ناشی از دویدن روی زمین با اصطکاک زیاد به دنبالِ هدف باشه؟ بدویین، خسته بشین و نزدیک‌تر بشین. بازم میگمش حالا.