من موزیک ندارم. هیچ مرجعی هم برای دانلودِ موزیک ندارم. هیچ دوستِ در دسترسی که ازش موزیک بخوام هم ندارم. تلگرام هم ندارم. در نتیجه کانالِ موزیک ندارم.
دستِ یاری برسونین، موزیک معرفی کنین!

+ سبـک ـشم زیاد مهم نیست. هر چی خودتون می‌پسندیدین. خرسارو چی‌دیدین، شاید بعد مدت‌ها از روی آلترنیتیو راک موو عان کردم و روی سبک جدیدی قفل زدم!

+ من دارم جون میدم از شدتِ بی‌موزیک ـی. خیلی ممنون میشم این لطـف ـو بکنین.
+فقط معرفی کنین بسه. لینک بدین بزرگوارید ولی.
+ چه‌قدر تایپِ اسمِ یه موزیک می‌تونه سخت باشه؟ :|