"از قیدِ تعلق آزاد".
+ این همه‌چیزی نیست که کسی می‌تونه بخواد..؟!