یه خسته‌ی خوشحال که چند قدم به هدفش نزدیک‌تر شده، موجودِ دوست‌داشتنی‌ای نیست؟