یه لیست دارم به نامِ "کاش من قلمشو داشتم."؛ و جالبه که حینِ وبلاگ‌خونی اسمای بیشتری به این لیست اضافه میشن، تا وقتی که کتاب می‌خونم.