- کسی تهران نیست تا روز تولد لعنتیمو تنها نگذرونم؟! -